พนักงานต้อนรับ

เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร, TH เช็คกับผู้ประกาศ

2 months ago 25 hits ID #238

คำอธิบาย

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสันนิบาตสหกรณ์ฯ ในตำแหน่ง พนักงานต้อนรับ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป สาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (2) เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (3) มีบุคลิกภาพดี ขยัน คล่องแคล่ว อดทน ตั้งใจทำงาน (4) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และรักงานบริการ (5) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word/ Excel /Powerpoint) และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี (6) มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน (7) สามารถทำงานเป็นกะได้ (เช้า-บ่าย-ดึก) (8) มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี (9) ทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย Unregistered user

Comments 0

No comments has been added yet