พนักงานขายโรงแรม

อำเภอเมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่, TH 13000.00 ฿

1 week ago 11 hits ID #368

คำอธิบาย

1.ปฏิบัติงานต้านการตลาดตามแผนการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายตามที่ได้รับมอบหมาย 2.เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด และคู่แข่ง เพื่อนำมาพัฒนากลยุทธ์การตลาด และการเสนอขายห้องพัก 3.กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ทั้ง ออฟโลน์ และ ออนไลน์ ร่วมกับแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนายอดขายและ ผลิตภัณฑ์ 4.วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางออฟไลน์ และ ออนไลน์ ของบริษัท 5.จัดทำรายงานประจำเดือน เช่น การประเมินผลการจัดกิจกรรมทางการตลาด และการกิจกรรมส่งเสริมการขาย 6.หาลูกค้า ทำยอดขายประจำเดือน วางแผนกลยุทธ์การขายและควบคุมยอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนด 7.ออกไปพบลูกค้า เพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ 8.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง 9.นำเสนอการจัด Event เพื่อหาลูกค้า และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของโรงแรม 10..สรุปการขายและปัญหาต่าง ๆ รายงานอย่างสม่ำเสมอ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ

Comments 0

No comments has been added yet