Account Officer

เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, TH 22000.00 ฿

2 months ago 15 hits ID #233

คำอธิบาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- บันทึกบัญชีด้านรายรับ รายจ่าย
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารบัญชีทั้งหมด
- จัดทำใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี, ใบลดหนี้ และตัดรับชำระเงิน
- ออกเอกสารหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3,53
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ภงด.3 ภงด.53 ภงด.36 ภงด.54 เพื่อนำส่ง ภ.พ.30 ของทุกเดือน
- จัดทำรายงานกระทบยอดขายรายวัน,รายได้ต่อวัน,ประมาณการรายได้รับล่วงหน้า
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- เพศ : หญิง
- อายุ(ปี) : 24 - 35
- ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
- ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน จ - ศ หยุด ส - อา
- ประกันสังคม
- วันหยุดพักผ่อน (พักร้อน) 6 วัน/ปี (อายุงาน 1 ปีขึ้นไป)
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 16 วัน/ปี
- งานเลี้ยง และท่องเที่ยวประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ

Comments 0

No comments has been added yet