เจ้าหน้าที่ด้านระบบงานคอมพิวเตอร์และควบคุมระบบการประชุม

เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร, TH 15000.00 ฿

2 months ago 31 hits ID #241

คำอธิบาย

คุณสมบัติ:
- มีประสบการณ์ในการทำงานหรือการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์
- มีความสามารถในการช่วยทดสอบการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์
- สามารถเข้าใจในกระบวนการทดสอบและการดำเนินงานของระบบ IT ภายในหน่วยงาน
- สามารถวิเคราะห์และรายงานปัญหาที่พบได้อย่างถูกต้อง
- สามารถใช้แพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ต่าง ๆ ได้เช่น Microsoft Teams, Zoom, Webex และอื่น ๆ
- มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน
- สามารถทำงานร่วมกับทีมและมีทักษะการสื่อสารที่ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ:
- ดำเนินการทดสอบการใช้งานระบบหรือเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อความเสถียรและประสิทธิภาพในการใช้งาน
- รายงานและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับระบบ IT ในหน่วยงาน
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานระบบและแพลตฟอร์มต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้งาน
- ดูแลและรักษาห้องประชุมให้ใช้งานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
- ช่วยให้การสนับสนุนและการดูแลระบบการประชุมออนไลน์เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามแผน
- สนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในหน่วยงาน

สถานที่ทำงาน: กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ:
- เงินเดือนและสวัสดิการตามที่กำหนดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
- โอกาสการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ

วิธีการสมัคร:
ส่งประวัติการสมัครงาน (Resume) พร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ทางอีเมล์: ict@energy.go.th หรือติดต่อสอบถาม
สนใจสมัครงานติดต่อ:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ชั้น 22 อาคาร บี ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
แผนที่: https://maps.app.goo.gl/PaLJe4WvQjRPjCic7
โทรศัพท์: 0-2140-6407
Email: ict@energy.go.th
หมายเหตุ: ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมทางอีเมลหรือโทรศัพท์ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ

Comments 0

No comments has been added yet