หัวหน้าครัว

Unkown location 12000.00 ฿

Seller has not uploaded any pictures
4 months ago 22 hits ID #283

คำอธิบาย

-รักษามาตราฐานอาหารและหน้าตาอาหาร
-บริหารพนักงาน
-บริหารวัตถุดิบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ