Guest Service Agent (พนักงานต้อนรับ)

อำเภอท่าใหม่, จันทบุรี, TH 12000.00 ฿

3 weeks ago 17 hits ID #316

คำอธิบาย

ลักษณะงาน
- ต้อนรับลูกค้า หรือแขกที่มาเยือน โดยการนำแขกไปยังห้องรับรอง จัดเสิร์ฟน้ำ หรืออาหารว่าง และตามบุคคลที่เกี่ยวข้องมาพบ
- ติดต่อประสานแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า/ให้ความช่วยเหลือลูกค้า/ให้ข้อมูลข่าวสาร
- รับจองห้องพักทั้งทางโทรศัพท์ และหน้าเคาว์เตอร์
- สรุปและตรวจสอบเอกสารการเข้าพักของลูกค้ารายวัน / สามารถเป็นแคชเชียร์ (Cashier) ได้
- สามารถเปลี่ยนกะยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
- ตารางวันหยุดประจำสัปดาห์ไม่เหมือนกัน (วันหยุดอาจไม่เหมืทอนกันในทุกเดือน)
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่หัวหน้าแผนกมอบหมาย

คุณสมบัติ
- รับทุกเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
- จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. / ปริญญาตรี
- รับทุกสาขาวิชา หากจบสาขาการโรงแรม หรือการท่องเที่ยว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากผ่านการฝึกงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีทักษะเพิ่มเติม เช่น การใช้ซอฟต์แวร์ในการเก็บข้อมูล การคำนวณ การสื่อสาร หรือภาษาต่างประเทศ อาทิ ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษากัมพูชา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- บุคลิกภาพดี พูดจาชัดเจน ยิ้มแย้ม และมี service mind
- สามารถเข้ามาสัมภาษณ์ที่โรงแรม และสามารถเริ่มงานได้ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ
ไม่ระบุตัวตน
ไม่ระบุตัวตน Posting for 3+ weeks view profile

Comments 0

No comments has been added yet