สมุห์บัญชี

ชลบุรี, TH เช็คกับผู้ประกาศ

Seller has not uploaded any pictures
1 month ago 13 hits ID #341

คำอธิบาย

• ออกแบบและควบคุมระบบบัญชีและการเงิน จัดทำและปิดงบการเงิน
• บันทึกภาษีซื้อและภาษีขาย
• บันทึกข้อมูลแยกประเภท สรุปรายรับ รายจ่าย
• จัดทำแบบ ภ.ง.ด. 1, 3, 53 แบบ ภ.พ.30
• ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารบัญชี และปิดงบนำเสนอผู้สอบบัญชีได้
• ดูแลและจัดเก็บเอกสารบัญชี
• งานอื่นๆ เกี่ยวกับบัญชีที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ
ไม่ระบุตัวตน
ไม่ระบุตัวตน Unregistered user

Comments 0

No comments has been added yet