เจ้าหน้าที่ึความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.ว.)

เขตบางบอน, กรุงเทพมหานคร, TH 18000.00 ฿

1 month ago 18 hits ID #342

คำอธิบาย

- จัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน
- แนะนำ/อบรมพนักงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- ตรวจสอบหาสาเหตุและเสนอแนวทางป้องกัน
- จัดทำรายงานด้านความปลอดภัยเพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ
ไม่ระบุตัวตน
ไม่ระบุตัวตน Unregistered user

Comments 0

No comments has been added yet