เจ้าหน้าที่บัญชี AR-AP

Unkown location เช็คกับผู้ประกาศ

Seller has not uploaded any pictures
4 weeks ago 12 hits ID #351

คำอธิบาย

งานด้าน AP
- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนทำเช็คจ่าย
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, สปส.10-1
- บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็ค (ใช้โปรแกรม Navision)
- จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา

งานด้าน AR
- จัดทำ Invoice ขายในประเทศ และบันทึกบัญชี
- บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ (ใช้ Navision)
- จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30)
- สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือ

ปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ
ไม่ระบุตัวตน
ไม่ระบุตัวตน Unregistered user

Comments 0

No comments has been added yet