เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน

Unkown location 20000.00 ฿

Seller has not uploaded any pictures
4 weeks ago 12 hits ID #352

คำอธิบาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ:
- ทำเอกสารรับสินค้าเข้า
- ประสานฝ่ายขายในการจัดการและควบคุม Stock สินค้า
- ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี
- สรุปการจ่ายภาษีรายเดือน ภาษีมูลค่าเพิ่ม หัก ณ ที่จ่ายและอื่นๆ
- ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร ตอบเมลลูกค้า
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร:
- มีความรู้พื้นฐานด้านการบัญชี การเงิน ภาษี
- อายุ 22-30 ปี / ไม่จำกัดเพศ /สัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน อื่นๆ
- สามารถใช้ MS Word, MS Excel, MS Power Point พื้นฐานได้
- มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- หากมีประสบการณ์ใช้ ระบบ Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ:
- หยุดเสาร์ อาทิตย์ นักขัตฤกษ์
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- ประกันสังคม

สถาที่ทำงาน: ประชาราษฎร์บําเพ็ญ (ใกล้ MRT ห้วยขวาง)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ
The One Point
The One Point Unregistered user

Comments 0

No comments has been added yet