Beauty Advisor (Online/Offline) - แบรนด์ BABBYWING

เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร, TH เช็คกับผู้ประกาศ

Seller has not uploaded any pictures
2 weeks ago 6 hits ID #362

คำอธิบาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- เป็นตัวแทนของแบรนด์ ให้คำปรึกษาและแนะนำผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ด้านผิวหนัง เส้นผมที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงให้ความรู้ คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์และความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผิว เส้นผม และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการของทางแบรนด์

- มีจิตใจรักในงานด้านบริการ สามารถสร้างและนำส่งประสบการณ์การให้บริการที่เชี่ยวชาญและเป็นเลิศแก่ลูกค้า

-สำรวจความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและศักยภาพในการแข่งขัน หาโอกาสทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความความสัมพันธ์กับทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

- สามารถสร้าง ดูแล และควบคุมการขายสินค้าออนไลน์ ตั้งแต่การลงขาย จนจบกระบวนการซื้อขายและส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้าอย่างสมบูรณ์  ทั้งนี้ต้องสามารถไลฟ์สดขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, Shopee, Lazada, Tiktok เป็นต้น รวมถึงการตอบแชทลูกค้า ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าหลังได้รับสินค้าและใช้ผลิตภัณฑ์

- สามารถออกบูธเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และขายสินค้าของทางแบรนด์ให้กับลูกค้าในแต่ละพื้นที่ตามที่บริษัทกำหนด

- ดูแลจัดการงาน operation หลังบ้านต่างๆ ของร้านค้าออนไลน์และออฟไลน์ เช่น จัดเตรียมและเช็คสต๊อกทั้งก่อน-หลังการขายสินค้า, จัดทำ sales report เพื่อบันทึกยอดขายในระบบรายวัน-รายเดือน สรุปยอดขายและค่าใช้จ่ายรายวัน เป็นต้น

- สร้างยอดขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตาม KPI ที่ตนได้รับและตามที่บริษัทกำหนด

- วิเคราะห์ผลประกอบการและติดตามผลจากการทำแคมเปญต่างๆ
อัปเดตช่องทางการขายออนไลน์/ออฟไลน์ กระแสไวรัล และข่าวสารบนสื่อต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ไอเดียการขายใหม่ๆ ให้แก่บริษัท

- ดูแลและรักษาภาพลักษณ์และการตลาดของแบรนด์ทั้งบนช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

-ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ตามที่บริษัทกำหนด
คุณสมบัติ
- เพศ : หญิง/ชาย
- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1- 2 ปี ด้านการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์
- มีความรู้และประสบการณ์ในการขายสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ หากเคยใช้ Seller Center หลังบ้านของ platforms ต่างๆ เช่น Shopee, Lazada, Tiktok ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ชื่นชอบงานขาย ชอบการบริการ มีบุคลิกภาพที่ดี มีทัศนคติในการทำงานที่ดี สามารถติดต่อประสานงาน ทำงานเป็นทีมและมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจา สื่อสารได้ดี และมีความคิดเป็นระบบ
- มีความละเอียดรอบคอบ และมีทักษะ Muti-tasking สามารถแยกแยะและจัดลำดับความสำคัญของงานได้
- รับแรงกดดันจากการทำงานได้ และมีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความซื่อสัตย์ มีวินัยในการทำงานที่ดี และมีความรับผิดชอบสูง
- มีความยืดหยุ่นในการทำงาน พร้อมทำงานกับทีมทุกระดับ
- มีความช่างสังเกตุ อยากเรียนรู้ เน้นบุคคลที่อยากพัฒนาตัวเอง
- ฟัง พูด อ่าน เขียน สื่อสารภาษาไทยได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ หากได้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ เพิ่มเติม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ

Comments 0

No comments has been added yet