พนักงานคลังสินค้า

Unkown location 15000.00 ฿

Seller has not uploaded any pictures
1 week ago 89 hits ID #373

คำอธิบาย

1.รับสินค้าและตรวจสอบของสินค้าจาก Supplier ตามออเดอร์ที่สั่งซื้อ
2.ดูแล การเบิก-จ่ายสินค้า และจัดเก็บสินค้าเข้าสต็อก
3.นำสินค้าเข้า-ออกจากระบบสต็อกของบริษัท
4.จัดเตรียมสินค้าตาม PO ลูกค้า เพื่อเตรียมจัดส่ง
5.ตรวจนับสินค้าและจัดทำรายงานสรุปสต็อกสินค้าประจำเดือน
6.ดูแลรักษาความสะอาดในที่ทำงานให้เรียบร้อย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ

Comments 0

No comments has been added yet