เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ด่วน (พร้อมเริ่มงาน)

Unkown location 25000.00 ฿

Seller has not uploaded any pictures
1 month ago 11 hits ID #378

คำอธิบาย

ขอใบเสนอราคา เปรียบเทียบราคา นำเสนอเพื่อขอนุมัติ
ติดต่อ ประสาน และดำเนินการเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Supplier
ตรวจสอบ เจรจา ประสานงาน และจัดการงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตั้งรหัสสินค้า ดูแลและจัดทำข้อมูลในระบบ NAV (โปรแกรมสำเร็จรูป)
ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับ Shipment , Freight Forwarder
ทำเอกสารโอนเงิน (Bank Application)
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์การในงานจัดซื้อ หรือนำเข้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ