เปิดรับพนักงานฝ่ายการตลาด หลายอัตรา (หาดใหญ่)

อำเภอหาดใหญ่, สงขลา, TH 12500.00 ฿

3 weeks ago 10 hits ID #393

คำอธิบาย

บริษัทขยายสาขาเพิ่ม ต้องการรับบุคคลากรประจำประสานงานทั่วไป หลายอัตรา สมัครก่อนมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา
คุณสมบัติ
1.ชาย /หญิง อายุ ปี 20 ขึ้นไป
2.วุฒิ ม.6 ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
3.มนุษย์สัมพันธ์ดี เรียนรู้งานไว มีความรับผิดชอบ
4.สามารถตัดสินใจเองได้และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
5.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
6.มีความรู้ด้าน Social Media และ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
7.หน้าที่รับผิดชอบขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน
*อิสลามสามารถใส่ผ้าคลุมได้และมีที่สำหรับละหมาด
รายได้เฉลี่ย 12,500 -15,000 บาท/ เดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถ
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3 หลักฐานทางการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานทางการศึกษาสามารถใช้หนังสือรับรองได้วิธีการสมัคร
1 ติดต่อ / โทร คุณ สุปราณี 065-9024855
2 ส่งประวัติ/resume supraneereemtohsan@gmail.com
3 กรอกข้อมูลลงในลิ้งค์ตามแนบไว้ได้เลยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป
https://forms.gle/kB5xF42c6NZsxCLa6

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ

Comments 0

No comments has been added yet