เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย และการตลาด (Sales and Marketing coordinator)

อำเภอปากเกร็ด, นนทบุรี, TH เช็คกับผู้ประกาศ

Seller has not uploaded any pictures
1 week ago 9 hits ID #401

คำอธิบาย

Job Description :
- จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายงานที่รับผิดชอบ
- ดูแลความพร้อมของเอกสารหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมของฝ่ายงาน
- จัดทำรายงานประจำการประชุม หรือสรุปผลการทำงานของหน่วยงาน
- ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
- จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ และดูแลระบบเอกสารของแผนก
- ควบคุมและบันทึกการนำเข้าสินค้า และเบิกของขายหรือยืม
- ออกบูธแสดงสินค้ากับคู่ค้า ประมาณปีละ4-6ครั้ง
- เข้าพบคู่ค้าพร้อมทีมงาน หรือนำส่งเอกสารให้คู่ค้า
- เข้าประชุม ออกความคิดเห็นเรื่องการขายและการตลาด
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- ทำงานตามเวลา 9:00-18:00 แต่อาจมีงานด่วนบ้างนอกเวลา สามารถทำได้

คุณสมบัติ:
- ปวส หรือป.ตรีขึ้นไป
- ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี
- อายุไม่เกิน 30ปี
- สามารถใช้ Word, Exel, PowerPoint ได้ดี หากสามารถใช้งาน Canva หรือ Iillustrator หรือ PhotoShop ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน ในการส่งเมล์ได้รุู้เรื่อง ใช้ google ช่วยแปลได้ไม่ติด หากพูดสื่อสารได้บ้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากสามารถดูแลการอัพเดท Social Media (FB page, Tiktok, Instagram) ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีไฟในการทำงาน และรักความก้าวหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ
บริษัท เทคฮับ จำกัด
บริษัท เทคฮับ จำกัด Unregistered user

Comments 0

No comments has been added yet