ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

Unkown location 14000.00 ฿

Seller has not uploaded any pictures
1 month ago 22 hits ID #411

คำอธิบาย

ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
-Support งานฝ่ายขายทั้งหมด
-ดูแลร้านค้า platform online ต่างๆ
-งานเอกสารต่างๆ
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
-เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
-มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
-มีความรู้ด้านการขายสินค้า Platform online
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
-บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว มนุษย์สัมพันธ์ดี
-มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
-มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
-มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint
-มีความรู้ด้าน IT และสื่อโซลเซียลมีเดีย
-มีทักษะภาษาอังกฤษบ้างเล็กน้อย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ

Comments 0

No comments has been added yet