ธุรการ

อำเภอบางบัวทอง, นนทบุรี, TH เช็คกับผู้ประกาศ

1 month ago 18 hits ID #412

คำอธิบาย

จัดทำใบวางบิล ออกใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน รวบรวมเอกสารรายเดือนเพือจัดส่งให้สำนักงานบัญชี ทำใบเสนอราคา และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ
เตชิรยา เตชิตธนโชติ
เตชิรยา เตชิตธนโชติ Posting for 1+ month view profile

Comments 0

No comments has been added yet