พนักงานขายนั่งร้าน

เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร, TH เช็คกับผู้ประกาศ

Seller has not uploaded any pictures
2 weeks ago 13 hits ID #426

คำอธิบาย

1. รับผิดชอบในการเช่าและการขายผลิตภัณฑ์นั่งร้านในโครงการวิศวกรรม สำรวจตลาดการเช่าและการขาย ขยายช่องทางธุรกิจ และบรรลุเป้าหมายการขายประจำปี
2. ติดตามความต้องการของลูกค้ารายใหญ่อย่างทันท่วงทีและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่
3. สำรวจข้อมูลตลาดที่มีศักยภาพและสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การกู้คืนค่าเช่าทันเวลาและลดลูกหนี้การค้าที่ไม่ดี

คุณสมบัติ:
1. วุฒิการศึกษาระดับวิทยาลัยขึ้นไป ข้อกำหนดภาษา: จีน-ไทย อังกฤษ-ไทย
2. มีประสบการณ์ด้านการขายเครื่องจักรวิศวกรรมมากกว่า 3 ปี โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น วิศวกรรมโยธา
3. มีทักษะในการแสดงออกทางวาจาและการสื่อสารที่ดีเยี่ยม สามารถสื่อสารระหว่างบุคคลได้ดี
4. มีความสามารถในการสังเกต ความสามารถในการปรับตัว และการวางแผนกิจกรรมทางการตลาดที่แข็งแกร่งและความสามารถในการดำเนินการ
5. มีจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
6. พื้นที่ทำงาน: ประเทศไทย
7. มีรถยนต์เป็นของตัวเอง สามารถออกต่างจังหวัดได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ
กรองกาญ
กรองกาญ Unregistered user

Comments 0

No comments has been added yet