บัญชีต้นทุน

อำเภอหาดใหญ่, สงขลา, TH เช็คกับผู้ประกาศ

Seller has not uploaded any pictures
2 weeks ago 9 hits ID #428

คำอธิบาย

- เช็ค Stock
- จัดทำรายงานต้นทุน
- บันทึกบัญชี
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ

Comments 0

No comments has been added yet