Account Officer

เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, TH 22000.00 ฿

2 months ago 15 hits ID #233

คำอธิบาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ - บันทึกบัญชีด้านรายรับ รายจ่าย - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารบัญชีทั้งหมด - จัดทำใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี, ใบลดหนี้ และตัดรับชำระเงิน - ออกเอกสารหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3,53 - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ภงด.3 ภงด.53 ภงด.36 ภงด.54 เพื่อนำส่ง ภ.พ.30 ของทุกเดือน - จัดทำรายงานกระทบยอดขายรายวัน,รายได้ต่อวัน,ประมาณการรายได้รับล่วงหน้า - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ - เพศ : หญิง - อายุ(ปี) : 24 - 35 - ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2 ปีขึ้นไป - สามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน จ - ศ หยุด ส - อา - ประกันสังคม - วันหยุดพักผ่อน (พักร้อน) 6 วัน/ปี (อายุงาน 1 ปีขึ้นไป) - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 16 วัน/ปี - งานเลี้ยง และท่องเที่ยวประจำปี (ตามผลประกอบการ) - ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ

Comments 0

No comments has been added yet