เจ้าหน้าที่ด้านระบบงานคอมพิวเตอร์และควบคุมระบบการประชุม

เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร, TH 15000.00 ฿

2 months ago 31 hits ID #241

คำอธิบาย

คุณสมบัติ: - มีประสบการณ์ในการทำงานหรือการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์ - มีความสามารถในการช่วยทดสอบการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ - สามารถเข้าใจในกระบวนการทดสอบและการดำเนินงานของระบบ IT ภายในหน่วยงาน - สามารถวิเคราะห์และรายงานปัญหาที่พบได้อย่างถูกต้อง - สามารถใช้แพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ต่าง ๆ ได้เช่น Microsoft Teams, Zoom, Webex และอื่น ๆ - มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน - สามารถทำงานร่วมกับทีมและมีทักษะการสื่อสารที่ดี หน้าที่และความรับผิดชอบ: - ดำเนินการทดสอบการใช้งานระบบหรือเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อความเสถียรและประสิทธิภาพในการใช้งาน - รายงานและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับระบบ IT ในหน่วยงาน - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานระบบและแพลตฟอร์มต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้งาน - ดูแลและรักษาห้องประชุมให้ใช้งานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด - ช่วยให้การสนับสนุนและการดูแลระบบการประชุมออนไลน์เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามแผน - สนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในหน่วยงาน สถานที่ทำงาน: กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ: - เงินเดือนและสวัสดิการตามที่กำหนดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน - โอกาสการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ วิธีการสมัคร: ส่งประวัติการสมัครงาน (Resume) พร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ทางอีเมล์: ict@energy.go.th หรือติดต่อสอบถาม สนใจสมัครงานติดต่อ: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ชั้น 22 อาคาร บี ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 แผนที่: https://maps.app.goo.gl/PaLJe4WvQjRPjCic7 โทรศัพท์: 0-2140-6407 Email: ict@energy.go.th หมายเหตุ: ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมทางอีเมลหรือโทรศัพท์ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ

Comments 0

No comments has been added yet