Guest Service Agent (พนักงานต้อนรับ)

อำเภอท่าใหม่, จันทบุรี, TH 12000.00 ฿

1 month ago 21 hits ID #316

คำอธิบาย

ลักษณะงาน - ต้อนรับลูกค้า หรือแขกที่มาเยือน โดยการนำแขกไปยังห้องรับรอง จัดเสิร์ฟน้ำ หรืออาหารว่าง และตามบุคคลที่เกี่ยวข้องมาพบ - ติดต่อประสานแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า/ให้ความช่วยเหลือลูกค้า/ให้ข้อมูลข่าวสาร - รับจองห้องพักทั้งทางโทรศัพท์ และหน้าเคาว์เตอร์ - สรุปและตรวจสอบเอกสารการเข้าพักของลูกค้ารายวัน / สามารถเป็นแคชเชียร์ (Cashier) ได้ - สามารถเปลี่ยนกะยืดหยุ่นเวลาทำงานได้ - ตารางวันหยุดประจำสัปดาห์ไม่เหมือนกัน (วันหยุดอาจไม่เหมืทอนกันในทุกเดือน) - หน้าที่อื่นๆ ตามที่หัวหน้าแผนกมอบหมาย คุณสมบัติ - รับทุกเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ - จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. / ปริญญาตรี - รับทุกสาขาวิชา หากจบสาขาการโรงแรม หรือการท่องเที่ยว จะพิจารณาเป็นพิเศษ - หากผ่านการฝึกงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ - หากมีทักษะเพิ่มเติม เช่น การใช้ซอฟต์แวร์ในการเก็บข้อมูล การคำนวณ การสื่อสาร หรือภาษาต่างประเทศ อาทิ ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษากัมพูชา จะพิจารณาเป็นพิเศษ - บุคลิกภาพดี พูดจาชัดเจน ยิ้มแย้ม และมี service mind - สามารถเข้ามาสัมภาษณ์ที่โรงแรม และสามารถเริ่มงานได้ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ
ไม่ระบุตัวตน
ไม่ระบุตัวตน Posting for 1+ month view profile

Comments 0

No comments has been added yet