Beauty Advisor (Online/Offline) - แบรนด์ BABBYWING

เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร, TH เช็คกับผู้ประกาศ

Seller has not uploaded any pictures
2 weeks ago 6 hits ID #362

คำอธิบาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ - เป็นตัวแทนของแบรนด์ ให้คำปรึกษาและแนะนำผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ด้านผิวหนัง เส้นผมที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงให้ความรู้ คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์และความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผิว เส้นผม และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการของทางแบรนด์ - มีจิตใจรักในงานด้านบริการ สามารถสร้างและนำส่งประสบการณ์การให้บริการที่เชี่ยวชาญและเป็นเลิศแก่ลูกค้า -สำรวจความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและศักยภาพในการแข่งขัน หาโอกาสทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความความสัมพันธ์กับทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ - สามารถสร้าง ดูแล และควบคุมการขายสินค้าออนไลน์ ตั้งแต่การลงขาย จนจบกระบวนการซื้อขายและส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้าอย่างสมบูรณ์  ทั้งนี้ต้องสามารถไลฟ์สดขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, Shopee, Lazada, Tiktok เป็นต้น รวมถึงการตอบแชทลูกค้า ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าหลังได้รับสินค้าและใช้ผลิตภัณฑ์ - สามารถออกบูธเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และขายสินค้าของทางแบรนด์ให้กับลูกค้าในแต่ละพื้นที่ตามที่บริษัทกำหนด - ดูแลจัดการงาน operation หลังบ้านต่างๆ ของร้านค้าออนไลน์และออฟไลน์ เช่น จัดเตรียมและเช็คสต๊อกทั้งก่อน-หลังการขายสินค้า, จัดทำ sales report เพื่อบันทึกยอดขายในระบบรายวัน-รายเดือน สรุปยอดขายและค่าใช้จ่ายรายวัน เป็นต้น - สร้างยอดขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตาม KPI ที่ตนได้รับและตามที่บริษัทกำหนด - วิเคราะห์ผลประกอบการและติดตามผลจากการทำแคมเปญต่างๆ อัปเดตช่องทางการขายออนไลน์/ออฟไลน์ กระแสไวรัล และข่าวสารบนสื่อต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ไอเดียการขายใหม่ๆ ให้แก่บริษัท - ดูแลและรักษาภาพลักษณ์และการตลาดของแบรนด์ทั้งบนช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ -ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ตามที่บริษัทกำหนด คุณสมบัติ - เพศ : หญิง/ชาย - วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์อย่างน้อย 1- 2 ปี ด้านการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ - มีความรู้และประสบการณ์ในการขายสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ หากเคยใช้ Seller Center หลังบ้านของ platforms ต่างๆ เช่น Shopee, Lazada, Tiktok ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - ชื่นชอบงานขาย ชอบการบริการ มีบุคลิกภาพที่ดี มีทัศนคติในการทำงานที่ดี สามารถติดต่อประสานงาน ทำงานเป็นทีมและมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจา สื่อสารได้ดี และมีความคิดเป็นระบบ - มีความละเอียดรอบคอบ และมีทักษะ Muti-tasking สามารถแยกแยะและจัดลำดับความสำคัญของงานได้ - รับแรงกดดันจากการทำงานได้ และมีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - มีความซื่อสัตย์ มีวินัยในการทำงานที่ดี และมีความรับผิดชอบสูง - มีความยืดหยุ่นในการทำงาน พร้อมทำงานกับทีมทุกระดับ - มีความช่างสังเกตุ อยากเรียนรู้ เน้นบุคคลที่อยากพัฒนาตัวเอง - ฟัง พูด อ่าน เขียน สื่อสารภาษาไทยได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ หากได้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ เพิ่มเติม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ

Comments 0

No comments has been added yet