บริการ

อำเภอธัญบุรี, ปทุมธานี, TH เช็คกับผู้ประกาศ

3 weeks ago 15 hits ID #423

คำอธิบาย

1. ต้อนรับ และอธิบายเมนูอาหารให้กับลูกค้า หรือแนะนำอาหาร และเครื่องดื่มที่ลูกค้าอาจสนใจ 2. จดคำสั่งซื้ออาหารในใบสั่งซื้อ หรือป้อนคำสั่งซื้อลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งให้กับเจ้าหน้าที่ภายในห้องครัว 3. ตรวจสอบว่าลูกค้าได้รับรายการที่สั่งครบถ้วน 4. ดูแลลูกค้า และดำเนินการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา 5. รับชำระเงินค่าอาหารและเครื่องดื่มจากลูกค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ