blackandwhite Posting for 3+ weeks view all ads

Latest items of seller

บริการ
3 weeks ago
Preview
เช็คกับผู้ประกาศ
บริการ
3 weeks ago
1. ต้อนรับ และอธิบายเมนูอาหารให้กับลูกค้า หรือแนะนำอาหาร และเครื่องดื่มที่ลูกค้าอาจสนใจ 2. จดคำสั่งซื้ออาหารในใบสั่งซื้อ หรือป้อนคำสั่งซื้อลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งให้กับเจ้าหน้าที่ภายในห้องครัว 3. ตรวจสอบว่าลูกค้าได้รับรายการที่สั่งครบถ้วน 4. ดูแลลูกค้า และดำเนินการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา 5. รับชำระเงินค่าอาหารและเครื่องดื...
อำเภอธัญบุรี, TH/ 3 weeks ago/ 15 hits
อำเภอธัญบุรี, TH
เช็คกับผู้ประกาศ
blackandwhite
จัดซื้อ
3 weeks ago
Preview
เช็คกับผู้ประกาศ
จัดซื้อ
3 weeks ago
- จัดซื้อสินค้าตามที่หัวหน้าแผนกแจ้ง - ช่วยงานอื่นๆทางแผนกจัดซื้อ - ช่วยรับสินค้าที่มาส่ง - ตรวจสอบบิลกับสลิปโอนเงินของสินค้า - หยุดอาทิตย์ละ 1 วัน
อำเภอธัญบุรี, TH/ 3 weeks ago/ 18 hits
อำเภอธัญบุรี, TH
เช็คกับผู้ประกาศ
blackandwhite