นักวิชาการสถิติ

เขตบางคอแหลม, กรุงเทพมหานคร, TH 16800.00 ฿

5 months ago 23 hits ID #177

คำอธิบาย

- จัดทำรายงานรายวัน รายเดือน รายไตรมาสของรพ.
- จัดทำข้อมูล สถิติ ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล
- จัดทำหนังสือรายงานประจำปี
- วิเคราะห์และสรุปผลโครงการของฝ่าย
- จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ การประชุม อบรม สัมมนา
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานรายวัน
บุษญาภรณ์ สุขเกษม
บุษญาภรณ์ สุขเกษม Posting for 5+ months view profile

Comments 0

No comments has been added yet