งานสัญญาจ้างรายวัน

เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร, TH เช็คกับผู้ประกาศ

Seller has not uploaded any pictures
4 months ago 42 hits ID #299

คำอธิบาย

หน้าที่
- เรียงเอกสาร
- สแกนเอกสาร
- ทำลายเอกสาร
- แพ็คเอกสาร
- อื่นๆ

คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศ อายุ
- สามารถทำงานใช้แรงงานได้ดี
- มีความละเอียดรอบคอบ
- ใช้คอมพิวเตอร์เป็น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานรายวัน
ธนาภา หรือ อารีนา
ธนาภา หรือ อารีนา Unregistered user

Comments 0

No comments has been added yet