ธุรการ

เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร, TH เช็คกับผู้ประกาศ

Seller has not uploaded any pictures
1 month ago 22 hits ID #330

คำอธิบาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ร่างเอกสาร บันทึกข้อความ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
2. ประสานงานระหว่างบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัท รวมถึงให้ข้อมูล และอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าของบริษัทฯ
3. ดูแลการให้ข้อมูลและตอบปัญหากับลูกค้าทางช่องทางออนไลน์ของบริษัท (Facebook, Line Official, IG, Twitter, Website, etc.)
4. รับข้อติชมจากลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
5. ติดตาม และอัพเดตข้อมูลของคู่แข่งบนสื่อออนไลน์ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. จัดเตรียมสินค้าตามรายการ และบรรจุสินค้า เพื่อเตรียมส่งต่อให้พนักงานส่งของ
7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. สัญชาติไทย เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือปริญญาตรี ขึ้นไป
3. มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel
4. มีภาวะความเป็นผู้นำ
5. มีความรับผิดชอบสูง และตรงต่อเวลา
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดี มีไหวพริบ
7. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน
8. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
9. มีสุขอนามัยที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง
สวัสดิการ
1. วันหยุด วันลาตามกฎหมาย
2. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
3. ประกันสังคม
4. ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตกลุ่ม
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6. เงินช่วยเหลือเฉพาะกิจ
7. ค่าล่วงเวลา
8. โบนัส/ปรับเงินเดือนประจำปี ตามผลงาน/ผลประกอบการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ
บริษัท ขนมอบ จำกัด
บริษัท ขนมอบ จำกัด Posting for 1+ month view profile

Comments 0

No comments has been added yet