เสมียน/ธุรการ/เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป

เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร, TH 18000.00 ฿

Seller has not uploaded any pictures
4 weeks ago 45 hits ID #349

คำอธิบาย

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปภายในสำนักงาน
จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่จำเป็น สำหรับการยื่นเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
สามารถออกไปติดต่องานนอกสถานที่ โดยบริษัทมีรถรับ-ส่ง

สวัสดิการ
เงินเดือน 15,000 - 22,000 บาท
ประกันสุขภาพกลุ่ม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โบนัส, ปรับเงินเดือนประจำปี, เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ