เจ้าหน้าที่ธุรการ

ปทุมธานี, TH 12000.00 ฿

1 week ago 9 hits ID #400

คำอธิบาย

ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ เช่น รับ-ส่งหนังสือ จัดทำหนังสือภายในและภายนอก บันทึกข้อมูล
2. จัดเตรียมการประชุมและอำนวยความสะดวกในเรื่องการใช้สถานที่เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
3. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4. งานทะเบียนนิสิต
5. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อหน่วยงาน และนิสิต เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
3. มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบ
4. ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- เบี้ยขยันเมื่อผ่านทดลองงาน
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- สิทธิ์วันลาตามกฎหมายกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ
สุนีย์ กลั่นการนา
สุนีย์ กลั่นการนา Posting for 1+ week view profile

Comments 0

No comments has been added yet