ฐิติกาญจน์ Posting for 2+ weeks view all ads

Latest items of seller

พนักงานทีมไลฟ์
2 weeks ago
Preview
15000.00 ฿
พนักงานทีมไลฟ์
2 weeks ago
คุณสมบัติ - ขยัน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการพูด กล้าแสดงออก - มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ - มีความอดทนสูง ควบคุมอารมณ์ได้ดี - มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ - สามารถทำงานล่วงเวลาได้ - มีประสบการณ์ในการไลฟ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ - เบี้ยขยัน / ค่าล่วงเวลาในการทำง...
เขตทุ่งครุ, TH/ 2 weeks ago/ 14 hits
เขตทุ่งครุ, TH
15000.00 ฿
ฐิติกาญจน์