ช่างโยธา

อำเภอปากเกร็ด, นนทบุรี, TH เช็คกับผู้ประกาศ

Seller has not uploaded any pictures
1 week ago 5 hits ID #402

คำอธิบาย

รับสมัครช่างโยธา 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ ( การไฟฟ้าบางพูด )
เวลาปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 7.30 - 15.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ
ทวีศักดิ์  จันทวี
ทวีศักดิ์ จันทวี Unregistered user

Comments 0

No comments has been added yet