ช่างพิมพ์เครื่องพิมพ์6สี, 8สี

อำเภอศรีราชา, ชลบุรี, TH เช็คกับผู้ประกาศ

1 month ago 17 hits ID #407

คำอธิบาย

ควบคุมเครื่องพิมพ์6สีและเครื่องพิมพ์8สี
ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรเบื้องต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ

Comments 0

No comments has been added yet