ซีที แอนด์ เอ เบสท์ ซัพพลาย จำกัด Posting for 1+ week view all ads

Latest items of seller

วิศวกรโครงการ
1 week ago
Preview
เช็คกับผู้ประกาศ
วิศวกรโครงการ
1 week ago
รายละเอียดงาน - ประสานงาน ตรวจสอบและควบคุมงาน ที่ไซต์งานก่อสร้าง/ งานปรับปรุงให้ถูกต้องตามแบบ ตาม specs. ตามลำดับของงานเพื่อให้งานแล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพและตามกำหนดเวลา - ตรวจสอบแบบโครงสร้าง/แบบก่อสร้าง ให้ตรงกับงานจริง - ถอดรายการวัสดุ แก้ไข/ปรับเปลี่ยนแบบ ทำ shop drawing ตามความจำเป็น - ดูแลความปลอดภัยในการ ทำงาน - ติ...
ชลบุรี, TH/ 1 week ago/ 10 hits
ชลบุรี, TH
เช็คกับผู้ประกาศ
ซีที แอนด์ เอ เบสท์ ซัพพลาย จำกัด