วิศวกรโครงการ

ชลบุรี, TH เช็คกับผู้ประกาศ

Seller has not uploaded any pictures
1 week ago 10 hits ID #430

คำอธิบาย

รายละเอียดงาน
- ประสานงาน ตรวจสอบและควบคุมงาน ที่ไซต์งานก่อสร้าง/ งานปรับปรุงให้ถูกต้องตามแบบ ตาม specs. ตามลำดับของงานเพื่อให้งานแล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพและตามกำหนดเวลา
- ตรวจสอบแบบโครงสร้าง/แบบก่อสร้าง ให้ตรงกับงานจริง
- ถอดรายการวัสดุ แก้ไข/ปรับเปลี่ยนแบบ ทำ shop drawing ตามความจำเป็น
- ดูแลความปลอดภัยในการ ทำงาน
- ติดตามตรวจสอบ ควบคุมงานโครงการที่รับผิดชอบ โดยดูแลและควบคุมงานร่วมกับผู้รับเหมาเพื่อดำ เนินงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา
- รายงานสถานะความคืบหน้าของงานให้กับลูกค้าเป็นประจำ
- ประสานงานและร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างลูกค้า ผู้รับเหมา และบริษัท

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ
ซีที แอนด์ เอ เบสท์ ซัพพลาย จำกัด
ซีที แอนด์ เอ เบสท์ ซัพพลาย จำกัด Posting for 1+ week view profile

Comments 0

No comments has been added yet