เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

Unkown location 12600.00 ฿

5 months ago 47 hits ID #178

คำอธิบาย

- ติดตั้งระบบปฏิบัติในเครื่องคอมพิวเตอร์
- ตรวจสอบและแก้ไขการทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์
- ตรวจสอบและแก้ไขการทำงานเครื่องพิมพ์
- ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
-ปฏิบัติงานด้าน อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานรายวัน
บุษญาภรณ์ สุขเกษม
บุษญาภรณ์ สุขเกษม Posting for 6+ months view profile

Comments 0

No comments has been added yet